Som annonceret i nyhedsmeddelelse den 21. december 2016 træder reviderede Lokale Regler i kraft fra i dag, den 1. januar 2017.

De Lokale Regler 2017 kan ses her:

Under (Klik her) Banen->Lokale Regler

Information om reglerne kan desuden hentes som PDF-filer fra Regel- og Handicapudvalgets side:

Regel- og Handicapudvalg

To PDF-filer er nye på siden:

Lokale Regler 2017 (PDF-fil) og
Lokal Regel: Bold på green flyttet uforsætligt (PDF-fil)

De Lokale Regler vil den 2. januar 2017 blive slået op på opslagstavlen i receptionen samt i udhængsskabet på første tee.

Til slut kan det være en god idé endnu en gang at læse nyhedsmeddelelsen fra 21. december:

Ny lokalregel fra 2017

Regel- og Handicapudvalget, 1. januar 2017