Årsrevisionen er for 2016 udført efter andre regneregler end hidtil. Det har dog ikke ændret på, at alle aktive medlemmer med hjemmeklub i Norddjurs Golfklub og med handicap op til hcp. 36 er medtaget i handicaprevisionen.

Nedenfor gennemgås det talmæssige resultat af revisionen. Tal anført i (parenteser) er fra Årsrevisionen 2015.

529 medlemmer (518) er medtaget i Årsrevision 2016.

Heraf er 471 (420) ikke blevet reguleret. De fordeles således:

  1. 242 (206) er ikke reguleret, fordi deres handicap anses for retvisende,
  2. 203 (180) er ikke reguleret, fordi de har indleveret 3 eller færre scores i sæsonen,
  3. 14 (20) er ikke reguleret, fordi de har indleveret 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner *),
  4. 12 (14) er ikke reguleret, fordi de er rykket til eller under hcp. 54 i sæsonen.

58 (98) er blevet reguleret. De fordeles således:

  1. 0 – ingen (20) er reguleret ned i handicap,
  2. 27 (37) er reguleret op med +1,
  3. 14 (41) er reguleret op med +2,
  4. 17 (0) er reguleret op med +3 **).

*) Der kræves mindst 8 indleverede scores, for at der er grundlag for at beregne årsrevision.
**) I det gamle system kunne et handicap max. reguleres med +/-2. I det nye Handicapsystem kan et handicap reguleres med max. +/-3. Det skal også nævnes, at 9 af de 17 spillere havde hcp 36. De er ikke reguleret op, fordi man ikke bliver reguleret op over hcp. 36.

Alle medlemmer, der har været medtaget i årsrevisionen, har fået tilsendt e-mail om resultatet for deres vedkommende. Alle har desuden modtaget meddelelse herom i GolfBox. Meddelelsen findes under ”Klubbeskeder” på medlemmets: ”Min Forside”. I meddelelserne er der link til en gennemgang af de beregninger, der er foretaget i forbindelse det enkelte medlems årsrevision.

Som noget nyt kan Regel- og Handicapudvalget til enhver tid i løbet af året beregne en ekstraordinær årsrevision af en spillers handicap.

Ønsker om ekstraordinære beregninger kan rettes til udvalget. Det skal dog bemærkes, at vi skal hen sidst på året, før det giver mening at foretage en ekstraordinær beregning.

Eventuelle spørgsmål til årsrevisionen og til beregningerne kan rettes til Regel- og handicapudvalget.

Regel- og handicapudvalget
Ole Junker