Opdatering vedr. Corona

Denne side bliver løbende opdateret – vi følger anbefalingerne fra DGU  – Opdateret 26. juni 2021

Følgende restriktioner er gældende fra 1. juli i Norddjurs Golfklub

Afstandskravet på 2 m2 pr. person (ca. 50-60 personer) ophæves pr. 1. juli i golfklubben/restaurant.

Ophold i klublokalet kræver, at du har et gyldigt corona-pas. Vores klublokale er at betragte som restaurant og derfor er der 100% kontrol af corona-pas, som efter aftale med bestyrelse/sekretariat kan fortages af en frivillig.
På terrassen ved klubhuset er der ingen krav om kontrol af coronapas.

(Krav om kontrol af corona-pas ophører pr. 1. september.)

Det er stadig muligt at benytte indgangsarealer, (fx for at bekræfte sin tid), toiletter og automater uden corona-pas, så længe der ikke tages ophold.

Af hensyn til hinandens sikkerhed, bør du ikke gå ud og spille, hvis følgende forhold gør sig gældende:

  • Du har Covid-19 symptomer
  • Du har været sammen med nogen, der er testet positive for Covid-19

Hvis du er i tvivl, om du er smittet, bør du lade hensynet til andres helbred være retningsgivende for, om du spiller golf. Lad tvivlen komme dine medspillere og ansatte til gode.
Husk vi passer på hinanden, og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger: Hold afstand, ingen håndtryk, host/nys i ærmet og anvend den håndsprit, vi har sat frem, eller selv medbringer.

For en golfspiller betyder dette helt konkret, at du:

  • Holder den anbefalede afstand og efterlever anvisninger fra golfklubbens ansatte/frivillige
  • Undgår fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lader være med at give hånd eller kramme før og efter runden
  • Medbringer håndsprit og jævnligt afspritter dine hænder
  • I det hele taget bruger din sunde fornuft og viser hensyn til dine medspillere og klubbens ansatte.

For personer i øget risiko se: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Ovenstående er ikke en fuld oplistning af retningslinjerne, men alene nogle gode enkle råd vi synes, du bør følge. Du kan læse mere på:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-14-juni-2021