Referat af opstartsmødet 19. marts 2019

Deltog du ikke på mødet, kan den nye folder ses nederst på denne side.

[gview file=”https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2019/03/Referat_fra_dameudvalgsmøde_19_3_2019.pdf”]