• Post category:Seniorer
 • Post published:11. januar 2023

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jørgen B. Nielsen
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab for 2022
 4. Kassereren orienterer om budgettet for 2023, bestyrelsen foreslår turneringsfee hæves fra 20 kr. til 25 kr. pr. gang.
 5. Valg til bestyrelsen:
  Anni Eichel træder ud af bestyrelsen
  Bestyrelsen foreslår Hanne Næsby som nyt bestyrelsesmedlem.
 6. Valg af revisor – Anne Marie Krogh modtager genvalg.
 7. Forslag til vedtægtsændringer – der er tale om en opdatering, således at vedtægterne bliver i overensstemmelse med nu gældende praksis.
 8. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 9. Eventuelt.

 

Bilag:

 

Seniorklubben
Bestyrelsen