Medlemmer i udvalget:

 1. Bent Johansson, mobil 6178 3549, mail 1949bent@gmail.com
 2. Gunnar Pilgaard, mobil 4157 0714, mail gunnarpilgaard@gmail.com
 3. Vagn Liltorp, mobil 2442 1067, mail k.v.liltorp@gmail.com
 4. Niels Hansen, mobil 2045 5257, mail anh15info@gmail.com
 5. Ole Elkær, mobil 2035 1157, mail olel@favrskov.dk
 6. Svend G. Christensen, mobil 2331 2046, mail svendc@hotmail.dk
 7. Niels Arne Busch, mobil 2064 6820, mail busch@djurs.net
 8. Ole Bøttern Jensen, mobil 5153 0323, mail oe4851@gmail.com
 9. Jørgen B. Nielsen, mobil 4032 3046, mail hnjbn16@gmail.com
 10. Ole Birger Bach, mobil 4015 3084, mail obb@outlook.dk


Se nyheder fra baneservice her

Formål:
Formålet med Baneserviceudvalget og dets arbejde er at bidrage til den nødvendige hjælp, vejledning, information m.m. for klubbens medlemmer og de mange greenfee-gæster fra diverse andre klubber.

Her menes bl.a. at:

 • sikre at spillet på banen afvikles glidende og uden gener og om nødvendigt sørge for, at der bliver vinket igennem.
 • kontrollere at alle spillere er spilleberettigede og kan forevise korrekt fotolegitimation (klubmedlemskort pr. febr. 2020)
 • sikre at spillet foregår uden gener for banen.
 • kontrollere at greenfeespillerne har betalt greenfee efter indgået aftale.

Ansvarsområde:
Følge spillet på banen med tidsintervaller – som udvalget selv planlægger.
Påtale overtrædelser.
Vejlede og hjælpe.

Grundlag for udvalgets kompetence:
Kendskab til klubbens lokalregler.
Kendskab til klubbens greenfeeaftaler.
Kendskab til golf- og etiketteregler.

Sanktionsmuligheder:
Påtale.
Tilrettevise.
Vejlede og hjælpe.
Bortvise den pågældende dag.


Nedsættelse af et baneserviceudvalg:

Formand udpeges af bestyrelsen: Jørgen B. Nielsen.
Øvrige medlemmer: de nuværende medlemmer af baneserviceudvalget.
Medlemmer af baneserviceudvalget forsynes med identifikationspapir.
Procedure for banekontrol udarbejdes af baneserviceudvalget.
Bestyrelsen orienteres om proceduren.
Fornyelse af baneserviceudvalget kan ske ved, at klubbens medlemmer henvender sig, eller at formanden for udvalget henvender sig til enkelte medlemmer.
Baneserviceudvalget disponerer over en golfbil med synligt banekontrol og baneservice skilt.

Møder:
Baneserviceudvalget holder møder efter behov, hvor ovenstående opgaver drøftes, nye ideer fremlægges, m.m.
Der udfærdiges dagsorden til og referat fra møderne – som afholdes i slutningen af hhv. marts og august md. Det godkendte referat sendes til Sekretariatet til orientering og videre derfra til Bestyrelsen for orientering.