• Post category:Bestyrelsen
 • Post published:10. november 2020

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den
26. november 2020 kl. 19.30

NB:  Generalforsamlingen foregår grundet Corona/Covid19 på Vivild Efterskole i Auditoriet. se oversigtskort.
Eller: Hvis tilmeldingen til generalforsamlingen ikke overstiger 50 tilmeldte incl. bestyrelsen formodes det, at den i stedet afholdes i klubhuset i Norddjurs Golfklub. Dette meldes ud til alle tilmeldte på mail – igennem golfbox.  Så hold øje med mails fra golfbox.

 

Alle medlemmer er velkomne. Prøve- og passive medlemmer har ikke stemmeret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år /ved Annie Pihl
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse /ved Peter Mosdal
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter og indskud /ved Peter Mosdal
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer / der er ingen indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  På valg til bestyrelsen:
  Peter Mosdal, modtager genvalg. Se præsentation
  Annie Pihl, modtager genvalg
  Ole Bulebanker Jensen, modtager ikke genvalg
  Jens Sørensen, modtager ikke genvalg
  + 1 ledig plads

  Bestyrelsen foreslår/peger på:
  Lene Nordheim. Se præsentation
  Carsten Støttrup. Se præsentation
  Inge-Lis Mørch. Se præsentation

  Valg af suppleanter:
  Der er ingen emner tilmeldt
 1. Valg af Revisor
 2. Eventuelt
     a. Årets medlem

 

Se årsrapporten 2019-2020 her

 

Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, den 10. november 2020