Som meddelt af Baneudvalget skal der fra mandag, den 7. november spilles til en fremrykket vintergreen på hul 3.

Som konsekvens af den beslutning opfylder banen ikke længdekravet til, at der kan spilles under handicapbetingelser som beskrevet i EGA Handicapsystemet. Hvis banelængden afviger mere end +/- 100 meter fra opmålt, godkendt længde, er længdekravet ikke opfyldt.

Handicapreguleringen er derfor suspenderet indtil videre.

Venlig hilsen
Regel- og Handicapudvalget