Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 24. november 2016 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning / Ole Jensen
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:
  Bestyrelsen:
  Marianne Jensen (modtager ikke genvalg)
  Ivan Mejrsk (modtager genvalg)
  Peter Mosdal Jensen (modtager genvalg)
  Rita Kirkegaard (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor: National Revision/Michael Møller
 9. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Alle medlemmer er velkomne. Prøve- og passive medlemmer har ikke stemmeret.

Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, den 8. november 2016 

Årsrapport 2015-2016 kan ses her

Forslag fra medlem
Kandidat til bestyrelsen